Theo Cục CT&BVNTD, để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động.

Đến nay, chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận của: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa; Công ty TNHH World Việt Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam.

“Việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp” - Cục CT&BVNTD cho biết.

 

Đính chính

Trong tin “5 công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp”, đăng ngày 29/03/2019, ở phần ảnh minh họa đại diện, Báo Thanh tra có sử dụng hình ảnh của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam (Công ty Unicity).

Sau khi đăng tải, Công ty Unicity đã có văn bản gửi Báo Thanh tra liên quan đến hình ảnh này vì cho rằng việc sử dụng hình ảnh, logo, tên công ty là hoàn toàn không đúng và không liên quan đến Unicity.

Như chúng tôi đã chú thích rõ trong tin “5 công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh đa cấp’, đây chỉ là ảnh minh họa cho nội dung Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 5 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.

Thông tin chỉ dừng lại ở đó chứ không phân tích hay bình luận về các sai phạm hay thủ đoạn lừa dối của các công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa có thể ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Unicity. Vì vậy, Báo Thanh tra đã gỡ bỏ hình ảnh minh họa này.

Qua đây, Báo Thanh tra xin chân thành cáo lỗi Công ty Unicity và bạn đọc.

Báo Thanh tra!


 

Bình An