Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các sở, ngành, địa phương đã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các đơn vị, cơ quan và nhân dân, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Tính đến 17h30, ngày 4/4/2020, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 146 trường hợp không đeo khẩu trang và 2 trường hợp vi phạm các quy định khác (gồm 1 trường hợp vi phạm trật tự đường hè và 1 trường hợp vi phạm tập trung đông người tại quận Ngô Quyền). Tổng số tiền xử phạt 35,4 triệu đồng.

Trong đó: quận Hồng Bàng xử phạt 9 trường hợp; quận Ngô Quyền xử phạt 68 trường hợp; quận Hải An xử phạt 7 trường hợp; quận Đồ Sơn xử phạt 2 trường hợp; quận Dương Kinh xử phạt 13 trường hợp; huyện Thủy Nguyên xử phạt 4 trường hợp; huyện An Dương xử phạt 10 trường hợp; huyện An Lão xử phạt 18 trường hợp; huyện Kiến Thụy xử phạt 2 trường hợp; huyện Tiên Lãng xử phạt 4 trường hợp; huyện Vĩnh Bảo xử phạt 8 trường hợp và huyện Cát Hải xử phạt 3 trường hợp.

Tính trong 5 ngày (31/3-4/4/2020), tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính là 497 cá nhân, với tổng số tiền 142,25 triệu đồng.

 

Kim Thành