Theo số liệu từ Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu trong tháng 7/2020 đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 4% so với số thực hiện tháng 7/2019. Lũy kế thu ngân sách do đơn vị thực hiện 7 tháng của năm 2020 đạt 8.086 tỷ đồng, đạt 63% dự toán pháp lệnh, tăng 4% so với cùng kỳ. Các sắc thuế có số thu bằng hoặc hơn lũy kế cùng kỳ: Tiền thuê đất bằng 121%; thuế bảo vệ môi trường 113%; tiền sử dụng đất 149%; thu nhập cá nhân 116%; xổ số 122%; thu khác ngân sách (102%)...

Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho hay, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng vượt dự kiến; hầu hết các chi cục thuế đều có tiến độ thực hiện dự toán tốt, đây là kết quả thu rất khả quan.

Báo cáo cho thấy đến 31/7/2020, toàn hệ thống thuế của Cục Thuế Nghệ An đã ban hành 429 quyết định xử qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 42 tỷ đồng.

Cục Thuế Nghệ An đã đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận thực hiện các chức năng khác trong cơ quan thuế, giữa cơ quan thuế và với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước... để đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN; đồng thời, thực hiện việc cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật,...

Riêng trong tháng 7, cơ quan thuế đã gửi 2.147 lượt tin nhắn đôn đốc nợ thuế; ban hành 1.025 lượt quyết định cưỡng chế; số tiền cưỡng chế 370 tỷ đồng, số tiền thu được qua cưỡng chế là 7,8 tỷ đồng...

PV