Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN); ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN; các Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực của 9 công đoàn cấp trên cơ sở, đại diện các Ban của Công đoàn NHVN...

Phát biểu khai mạc hội nghị bà Nguyễn Khánh Chi, Phó chủ tịch Công đoàn NHVN cho biết: Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN đề ra 12 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Trong đó, Công đoàn NHVN tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VII theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 08/4/2022 của Ban Cán sự Đảng NHNN về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Tuyên truyền giáo dục và tổ chức các hoạt động phong trào chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN và Đại hội Công đoàn các cấp.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp đề ra các giải pháp để chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐVLĐ) về việc làm, đời sống, thời giờ làm việc, điều kiện làm việc; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của ĐVLĐ, không ngừng quan tâm chăm lo về đời sống vật chất đối với ĐVLĐ về tiền lương, thu nhập, việc làm, nhà ở; thăm hỏi, hỗ trợ ĐVLĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với ĐVLĐ, về bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở, bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của CBCCVCLĐ. 

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

leftcenterrightdel
Bà  Thái Thu Xương (bên phải) và ông Nguyễn Văn Tân (bên trái) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VII Công đoàn NHVN đã đặt ra; phát huy vai trò người đứng đầu và Ban chỉ đạo các cấp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; xác định những nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện, hướng dẫn CĐCS từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động...

Tại Hội nghị, ông Phạm Hồ Bắc Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank; Ngô Đức Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank cũng thông tin kế hoạch tổ chức các hoạt động công đoàn năm 2023; kế hoạch phát động các phong trào thi đua hướng tới 35 năm thành lập Agribank và 60 năm thành lập Vietcombank.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn NHVN Nguyễn Văn Tân, năm 2023 này, Công đoàn NHVN phát động phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng với chủ đề: “Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng nỗ lực vượt vượt khó, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm, thi đua nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”. Theo đó, các cấp công đoàn trực thuộc lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có giá trị kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của ĐVLĐ hoặc đóng góp cho cộng đồng, xã hội để đăng ký thực hiện và gắn biển các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn NHVN, Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VII Công đoàn NHVN.

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN nhấn mạnh, các cấp Công đoàn NHVN cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, tăng cường các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVLĐ. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NHVN, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn; tăng cường ứng dụng, sử dụng các phần mềm phục vụ hoạt động công đoàn; thực hiện nghiêm pháp chế văn bản, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN. Tích cực triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Công đoàn của Tổng Liên đoàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp...

Tại hội nghị, bà Thái Thu Xương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân, Bằng Khen của Tổng liên đoàn LĐVN cho 1 tập thể 2 cá nhân, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn của Tổng liên đoàn LĐVN cho 2 cá nhân thuộc Công đoàn NHVN.

Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký giao ước thi đua Khối các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của 9 công đoàn cấp trên cơ sở ngành Ngân hàng./.

Sơn Lâm