Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Văn Trường, năm 2021, ngành Thuế Hải Phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành vừa phải triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách với tỷ lệ tăng cao 33,1%, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm về thuế đã tác động không nhỏ tới tình hình thu nộp ngân sách trên địa bàn TP.

Năm 2021, cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã vượt xa kỳ vọng, số thu nội địa đạt 36.642 tỷ đồng, vượt 39,4% dự toán Trung ương giao; 4,7% so với dự toán HĐND TP giao, tăng 12% so với thực hiện 2020.

Các nhiệm vụ công tác thuế đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ giao; kỷ cương, kỷ luật công vụ được nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cán bộ công chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng...

Qua đó đã tạo động lực, nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động yên tâm làm việc, góp phần không nhỏ vào kết quả chung toàn ngành trong năm 2021.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đây là những yếu tố đặt ra thách thức đối với ngành Thuế trong thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, ngành Thuế Hải Phòng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao là 26.728 tỷ đồng; dự toán HĐND TP giao 41.000 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là: 31.000 tỷ đồng.  

Tập trung tuyên truyền có hiệu quả chính sách thuế trên địa bàn TP, đặc biệt là Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành minh bạch, bình đẳng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thu.

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Để thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Cục Thuế chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu ngân sách, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành thu theo từng tháng, từng quý đảm bảo sát với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dự toán giao ở mức cao nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế kịp thời thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính đứng top đầu của TP; đạt chỉ số cao nhất về đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế; cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc trong công tác nhập dữ liệu kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hàng tháng vào ứng dụng hỗ trợ thanh tra, kiểm tra (TTR) để kịp thời có số liệu báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất.

Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện thường xuyên rà soát các dự án còn nợ đọng các khoản thu từ đất, tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc, những gương điển hình tiên tiến, chú trọng tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả Cục Thuế đạt được trong thời gian qua.

Năm 2021, Cục Thuế TP đã kịp thời dự báo, phân tích, tổng hợp, đánh giá từng chỉ tiêu, sắc thuế, chủ động tham mưu TP xây dựng, điều chỉnh kịch bản thu phù hợp với điều kiện thực tiễn đặt ra.

Các nhiệm vụ công tác thuế được triển khai toàn diện, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu: Cục Thuế TP bám sát Nghị quyết, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 5/1/2022 của UBND TP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Chủ động phân tích các khoản thu, sắc thuế để đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND TP những nhiệm vụ, giải pháp, dự báo kịch bản thu ngân sách của từng tháng, quý và cả năm 2022 đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND TP giao là 41.000 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP trao tặng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 được UBND TP tặng Cờ Thi đua; 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được UBND TP tặng Bằng khen.

Kim Thành