Toàn tỉnh có 14/15 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính giao; 12/15 chỉ tiêu thu tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước. 100% các đơn vị được giao dự toán thu đều hoàn thành vượt mức dự toán thu, nhiều đơn vị có mức tăng thu cao...

Đặc biệt, trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn có số nộp ngân sách tăng cao so với năm trước, như: Công ty Xăng dầu Phú Thọ nộp thuế bảo vệ môi trường tăng 93,7 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ nộp thuế bảo vệ môi trường tăng 146,7 tỉ đồng, Tổng Công ty Giấy Việt Nam tăng 55,1 tỉ đồng...

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cùng những giải pháp cụ thể, tập trung vào các nhóm nội dung gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai và hiện đại hóa, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng tốt công nghệ vào công tác quản lý thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; hoàn thành tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đặt mục tiêu triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ còn lại thuộc nhóm có khả năng thu; hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ.

Ngoài ra, công tác hỗ trợ thực hiện các chính sách, nhất là những chính sách mới cho người nộp thuế; đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng sẽ được tập trung triển khai, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Cũng trong năm 2022, ngành Thuế Phú Thọ dự kiến sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá và trốn thuế. Đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành nhất là với cơ quan công an, quản lý thị trường… trong việc điều tra, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp lệnh về thuế.
Chính Bình