Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của các cấp công đoànngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) phát động. 

Để có được kết quả này, Công đoàn NHVN đã tích cực tổ chức truyên truyền về Chương trình, kịp thời phổ biến các văn bản của Tổng Liên đoàn qua các hội nghị, cuộc họp của Công đoàn Ngành, trang Website của Công đoàn NHVN, qua các phương tiện truyền thông khác… Đồng thời ban hành kế hoạch truyền thông cho toàn bộ chương trình. Bên cạnh nội dung phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Chương trình là tăng cường truyền thông gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay, hữu ích và thực hiện chủ trương của các cấp công đoàn, của người sử dụng lao động trong hoạt động sáng kiến.    

Bên cạnh đó, Công đoàn NHVN cũng thành lập Tổ sáng kiến, chỉ đạo định hướng, tích cực đôn đốc và cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đăng ký; đưa nội dung thực hiện chương trình vào chỉ tiêu đánh giá thi đua năm 2022 - 2023 của các cấp công đoàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong đánh giá kết quả thi đua; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp công đoàn trong việc triển khai thực hiện chương trình, từ xây dựng kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong cách thức thực hiện, quyết liệt trong chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở trực thuộc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu.

Cùng với đó, các cấp công đoàn trực thuộc đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị để có các giải pháp phù hợp triển khai đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa và đạt chỉ tiêu đề ra. Đa số các đơn vị đã tranh thủ được sự vào cuộc, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp tích cực của chuyên môn đồng cấp. Các công đoàn trực thuộc đã quan tâm đến công tác quản trị hệ thống phần mềm trực tuyến là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của Chương trình. Rất nhiều cán bộ trực tiếp theo dõi, tham mưu triển khai Chương trình ở các cấp công đoàn đã nỗ lực, vượt khó, kiên trì, sát sao hướng dẫn, cập nhật, phê duyệt sáng kiến trong bối cảnh phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ khác, nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các sáng kiến của Công đoàn NHVN đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động ngành Ngân hàng, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của của các cơ quan, đơn vị. 

Chương trình 01 triệu sáng kiến đã góp phần cùng các cơ quan, đơn vị  từng bước phục hồi các hoạt động kinh doanh, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của công nhân lao động đối với sự phát triển của đất nước, ngành Ngân hàng. 

Nhiều cơ quan, đơn vị ủng hộ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn tổ chức vận động, khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo. Nhiều sáng kiến thể hiện được tính thích ứng cao với bối cảnh mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CĐNH Nguyễn Văn Tân: "Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn I, khắc phục khó khăn và  tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn II của Chương trình với tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Xác định Chương trình tiếp tục là hoạt động thi đua cốt lõi, trọng tâm của năm 2023 để chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)”. 

Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐVN tổ chức đã chính thức đạt mốc 300.000 sáng kiến, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 vào 15h00 ngày 11.5.2022. Sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, Chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 20 ngày so với kế hoạch đề ra.

Ông Tân cũng cho biết Công đoàn NHVN sẽ tiếp tục đưa nội dung Chương trình vào chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hàng năm để đánh giá thi đua của các đơn vị trực thuộc; Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc Công đoàn NHVN có trách nhiệm thống nhất đưa vào nội dung giao ước thi đua, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu của từng đơn vị và chung của Cụm, Khối; coi đây là chỉ tiêu nhiệm vụ hàng đầu trong đánh giá kết quả hoạt động thi đua Cụm, Khối hàng năm. 

“Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về Chương trình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, tập trung vào con người và sáng kiến cụ thể, đặc biệt là sáng kiến tiêu biểu của đoàn viên, người lao động trong khu vực doanh nghiệp; hiệu quả, tác động và giá trị làm lợi của sáng kiến, những đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên các lĩnh vực công tác, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng, lan tỏa ý nghĩa tích cực cho toàn xã hội” - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN nhấn mạnh.

Sơn Lâm