Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra ngành Tài chính nói chung, Thanh tra Bộ Tài chính nói riêng đã có những chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong các mặt công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Bộ Tài chính cũng như trong toàn ngành.

Ông Trần Huy Trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong suốt 75 năm qua, Thanh tra Bộ Tài chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, tập thể Thanh tra Bộ Tài chính luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các phong trào thi đua đoàn thể.

Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, hoạt động Thanh tra Bộ Tài chính có nhiều đổi mới, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của bộ; nhiều tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong chuyên môn nghiệp vụ; công tác đào tạo, xây dựng phát triển đơn vị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức được quan tâm và nâng cao; nội bộ cơ quan đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đoàn thể.

Giai đoạn 2010 - 2019, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 586 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính 44.979 tỷ đồng.

Phối hợp với thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính thực hiện 705.031 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 11.225.863 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 99.726 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 377.812 tỷ đồng và 6.241.443 USD.  

Trong 10 năm qua, công tác xử lý sau thanh tra luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định. Tiếp nhận 586 hồ sơ từ các đoàn thanh tra, kiểm tra; thực hiện đôn đốc bằng văn bản đối với 104 đơn vị và đôn đốc, kiểm tra trực tiếp đối với 164 đơn vị (đạt 100% số đơn vị quá thời hạn báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ). Qua đôn đốc, kiểm tra đã góp phần nâng cao tỷ lệ thực hiện kiến nghị của đơn vị.

Từ năm 2010 - 2019, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị về tài chính là 29.762 tỷ đồng, trong đó thực hiện nộp ngân sách 19.536 tỷ đồng (đạt trên 90% số kiến nghị); xử lý tài chính khác 10.226 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Bộ Tài chính đón nhận Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Trần Quý
 

Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác tiếp công dân luôn được thực hiện tốt đảm bảo theo đúng qui định của pháp luật, cán bộ thực hiện nghiêm túc, thận trọng, giải thích, hướng dẫn cho công dân chu đáo, tận tình, đúng quy định của pháp luật.  

Từ năm 2010 - 2019, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện tiếp 377 lượt với 724 công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Bộ Tài chính. Những vụ đông người phức tạp đã được Thanh tra Bộ Tài chính xem xét, giải thích thấu đáo để người dân chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý từ 7.794 đơn thư, Thanh tra Bộ Tài chính đã theo dõi, xử lý đơn thư đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả đúng trình tự thủ tục về chất lượng và thời gian quy định.

Thanh tra Bộ, với vai trò là đơn vị đầu mối, tham mưu, giúp Bộ trưởng tổng hợp, giúp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãnh phí (CLP) và tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Thanh tra Bộ đã tham mưu ban hành hàng trăm công văn, chỉ thị và các quy chế, chương trình, kế hoạch hành động để triển khai tổ chức thực hiện công tác PCTN trong toàn ngành và hướng dẫn, đôn đốc công tác THTK, CLP trên phạm vi cả nước.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu Bộ trưởng báo cáo về kết quả THTK, CLP trên phạm vi cả nước, trình Chính phủ ban hành để trình Quốc hội. Qua thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu của các thành viên Chính phủ và các cơ quan thẩm tra báo cáo của Quốc hội.

Ghi nhận những công lao đóng góp của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong thời gian qua, Thanh tra Bộ Tài chính đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010; Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2010, 2014, 2017, 2018; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ năm 2010, 2018; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính các năm 2014, 2015, 2016.

Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V giai đoạn 2021 - 2025, Thanh tra Bộ Tài chính vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất với thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Tiếp tục phát huy truyền thống, với những thành tích của 75 năm qua, Thanh tra Tài chính không ngừng đổi mới, phấn đấu xây dựng, phát triển vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Tài chính và của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết.

Trần Quý