• Dịch vụ áp dụng: Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua tài khoản và qua thẻ

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân

  • Kênh áp dụng: VCB - iB@nking, VCB – Mobile B@nking, VCBPAY và ATM

  • Thời gian áp dụng: Từ 23h ngày 25/02/2020

  • Giao dịch được áp dụng: Các giao dịch có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống

  • Mức phí hiện tại: 7.700 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT)

  • Mức phí sau điều chỉnh: 5.500 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT)

Biểu phí cập nhật xem tại link này https://portal.vietcombank.com.vn/Personal/BP/Pages/chi-tiet-bieu-phi.aspx?ItemID=72&devicechannel=default