Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Trần Mai Phương cho biết: Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP là 410.416 tỷ đồng, đạt 102,83% dự toán và tăng 8,74% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 75.072 tỷ đồng, đạt 84,47% dự toán, tăng 3,37% so với cùng kỳ.

Sở Tài chính TP cho biết, năm 2020 sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Kho bạc Nhà nước TP theo dõi chặt chẽ tình hình thu chi ngân sách báo cáo UBND TP; tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020…

Cùng với đó, xây dựng Đề án tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 để tạo điều kiện cho TP phát triển nhanh, bền vững…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao những kết quả mà Sở Tài chính đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính TP trong năm 2020 phối hợp với các đơn vị liên quan trong quản lý thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; phải giải thích hướng dẫn cho các sở, ngành, đơn vị hiểu, chấp hành các quy định; tăng cường sự đoàn kết nội bộ…

Tuấn Minh