Bộ trưởng Bộ GTVT điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, kể từ ngày 24/5/2023.

Ông Nguyễn Đình Việt, quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thôi làm quyền Cục trưởng và tiếp tục giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kể từ ngày 24/5/2023.

Ông Phạm Hoài Chung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT được giao phụ trách Viện Chiến lược và Phát triển GTVT kể từ ngày 24/5/2023.

Ông Lê Đỗ Mười, sinh năm 1974, quê Thái Bình, là tiến sỹ chuyên ngành Tổ chức vận tải.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Đỗ Mười đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Năm 2009, ôbg được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển giao thông địa phương thuộc Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT và năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

TQ