Đó là nội dung trả lời phóng viên Báo Thanh tra của Vụ Bưu chính tại buổi họp báo do Bộ TT&TT tổ chức vào chiều ngày 8/4/2024.

Trước đó, như Báo Thanh tra đã đưa tin, Bộ TT&TT đã kiểm tra, giám sát các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông bưu chính, đã thu hồi 30 giấy phép của 30 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có 7 doanh nghiệp né tránh không làm việc với cơ quan kiểm tra. Đến nay, đã có 1 doanh nghiệp liên hệ, cung cấp thông tin, còn 6 doanh nghiệp vẫn chưa phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ là Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải Nam Hưng; Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Thành Chiến; Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thu An; Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Bách Việt; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải và Du lịch Trang Linh; Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển Hà Thành.

Theo ông Lê Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, những vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp bưu chính này là không triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính từ sau khi được cấp giấy phép. Các doanh nghiệp đã chủ động nộp lại giấy phép bưu chính về Bộ.

Sau khi nộp lại giấy phép, nếu các doanh nghiệp này có mong muốn cung ứng dịch vụ bưu chính thì cần thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép bưu chính theo quy định.

Trong 38 doanh nghiệp bưu chính không hoạt động tại địa chỉ ghi trên giấy phép bưu chính đã được cấp và không liên hệ được qua điện thoại, thư điện tử đã đăng ký hoặc kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính… đã có 7 doanh nghiệp chủ động liên hệ với Vụ Bưu chính trong đó, 1 doanh nghiệp bưu chính đã chủ động nộp lại giấy phép. Số doanh nghiệp còn lại, Sở TT&TT Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm và thu thập thông tin về các đơn vị này.

Theo đại diện Vụ Bưu chính, sau khi có danh sách các doanh nghiệp này, Vụ Bưu chính sẽ trao đổi với từng đơn vị, nếu doanh nghiệp không còn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính thì sẽ vận động để nộp lại giấy phép; nếu doanh nghiệp hoạt động nhưng thay đổi địa chỉ so với địa chỉ trong giấy phép, Vụ Bưu chính sẽ hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục để sửa đổi, bổ sung giấy phép. Đồng thời, Vụ sẽ xem xét việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn còn hoạt động nhưng không thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, Vụ sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định.


Hoàng Nam