Từ năm 2019 đến nay, Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên và có quy mô lớn của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói: "Diễn đàn là thời điểm chúng ta nhìn lại, tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Made in Viet Nam. Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số".

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Đức Huy

Phát triển kinh tế số thì quan trọng nhất là các ứng dụng số, ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. Vậy ai sẽ là người làm việc này? Đó phải là các nhà mạng, là các doanh nghiệp công nghệ số. Vì chúng ta có hạ tầng, chúng ta có công nghệ, chúng ta có nhân lực, chúng ta có hiểu biết chuyển đổi số, thì chúng ta phải là người sáng tạo ra các ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. Mấy năm qua, chúng ta để việc này cho các ngành và vì vậy sự phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam rất chậm.

Phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm, cũng chính là Made in Viet Nam. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải coi đây là hoạt động nghiên cứu phát triển.

leftcenterrightdel

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đức Huy 

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, diễn đàn là cơ hội để các chuyên gia, các nhà hoạch định chiến lược, chính sách, các doanh nghiệp cùng đông đảo các đại biểu thảo luận, chia sẻ nhận thức, xu thế, tầm nhìn và tìm ra các định hướng, giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Made in Viet Nam. Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số là mối quan tâm, mục tiêu của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, sẽ giúp tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trong cả nước có những định hướng xây dựng, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số đã được xác định trong các chủ trương, định hướng của Trung ương và các địa phương.

Tại Quảng Ninh, kinh tế số được xác định là đột phá, cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành với mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số phải đạt 20% GRDP và đến năm 2030, kinh tế số phải đạt 35% GRDP của tỉnh. Là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh.

Hoàng Nam