Theo đó, UBND tỉnh nghiêm cấm và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân đổ thải, tạo mặt bằng trong khu vực hai bên bờ sông Lô, sông Miện. Giao Chủ tịch UBND Thành phố Hà Giang và Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông, gây cản trở dòng chảy và khả năng thoát lũ của sông Lô, sông Miện. Thực hiện tháo dỡ các công trình nhà cửa, giải tỏa phần đất lấn chiếm để hoàn trả lại lòng sông tự nhiên đảm bảo tốt khả năng thoát lũ cho Thành phố Hà Giang trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5/6/2020.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực Thành phố Hà Giang trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho các đơn vị có liên quan xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu về giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để theo dõi, đánh giá, khai thác thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Giang và tỉnh Hà Giang.

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các Chủ Nhà máy thủy điện trong việc tuân thủ qui trình vận hành hồ chứa thủy điện theo đúng Qui trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Qui chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Miện, sông Lô ban hành tại Quyết định số 1599 ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh. Xử lý nghiêm những chủ nhà máy không tuân thủ.

Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có Công hàm với chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc phối hợp, cung cấp thông tin, qui trình vận hành hồ chứa các công trình thủy điện trên lưu vực sông Lô giáp ranh với phía tỉnh Hà Giang để chủ động trong công tác dự báo và phòng chống lũ lụt.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Giang kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và các chủ nhà máy thủy điện về dự báo khả năng mưa lũ trên địa bàn cũng như khả năng ảnh hưởng của thượng nguồn từ phía Trung Quốc để chủ động ứng phó và có giải pháp vận hành hồ chứa cho phù hợp.

T.Giang