Bãi bỏ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP Thanh Hóa, Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP Thanh Hóa và Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 3/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bãi bỏ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực; Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do được đưa ra để bãi bỏ các quyết định ở các dự án nói trên vì các quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật, không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Văn Thanh