Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai có diện tích gần 550.000m2 với công suất thiết kế nhập khẩu, chăm sóc 2.500 con lợn để nhân giống; trồng và chăm sóc hơn 35,5ha cây keo lai. Sau khi ổn định hoạt động, dự án sẽ cung cấp lợn giống và lợn thịt thương phẩm; gỗ nguyên liệu keo lai cho thị trường.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, do Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai làm chủ đầu tư với tổng vốn 380 tỷ đồng, tương đương 16,5 triệu USD từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động. Dự kiến, dự án sẽ khởi công công trình và trồng rừng vào quý I/2022 và đi vào hoạt động trong quý I/2025.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chỉ được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê đất mới để thực hiện dự án, không thuộc trường hợp dự án khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định. Ngoài ra, dự án chỉ được hưởng ưu đãi trên khi nhà đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện dự án.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư cam kết sử dụng lao động tại địa phương, áp dụng quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện đại và vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Trong trường hợp nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án và không tuân thủ nội dung đề xuất hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã đăng ký thì tỉnh sẽ thu hồi quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồng Điệp