Ông Trương Văn Mậu khiếu nại, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn giao đủ diện tích đất tái định cư 250m2 hoặc giao 01 lô đất tái cư không qua đấu giá.

Ngày 12/7/2022, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn ban hành Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Trương Văn Mậu, với nội dung: Ông Mậu khiếu nại không có cơ sở. 
Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, ông Trương Văn Mậu tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo trình bày của ông Trương Văn Mậu, gia đình có 314,7m2 đất trong đó: 200m2 đất ở và 114,7m2 đất khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất ở của gia đình ông nằm vị trí 1 đường Thanh Niên.

Ngày 29/7/2014, UBND thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn) ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích đất trên để thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC (giai đoạn 2), gia đình được giao 04 lô đất tái định cư, gồm: 

02 lô đất tái định cư tại mặt bằng quy hoạch khu dân cư và tái định cư Cường Thịnh 2, tổng diện tích 180m2; số tiền sử dụng đất phải nộp là 252.000.000 đồng. Ông Mậu đã nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước. 02 lô đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với 02 lô đất này, gia đình ông Mậu không có thắc mắc, khiếu kiện.

02 lô đất tái định cư L03-06, L03-07 tại mặt bằng quy hoạch khu tái định cư Cường Thịnh 1; số tiền sử dụng đất phải nộp là 280.000.000 đồng, ông Mậu đã nộp số tiền này vào tài khoản của ban quản lý dự án. 02 lô đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ204316, cấp ngày 31/3/2016, tổng diện tích 200m2 đất ở.

Theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Sầm Sơn thể hiện: Tổng diện tích của 02 lô đất tái định cư (L03-06, L03-07 tại mặt bằng quy hoạch khu tái định cư Cường Thịnh 1) giao cho gia đình ông có diện tích 250m2 nhưng khi bàn giao đất thực tế và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 200m2, thiếu 50m2 so với Quyết định số 175/QĐ- UBND ngày 19/01/2016, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình.

Theo nhận xét của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn) ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về việc giao đất ở tái định cư tại mặt bằng khu dân cư và tái định cư Cường Thịnh 1, xã Quảng cư, thị xã Sầm Sơn cho hộ ông Trương Văn Mậu tại lô quy hoạch số 06+07, khu L03 với diện tích 250m2 được Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ- UBND ngày 03/12/2014. 

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 đến nay chưa được điều chỉnh, thay thế, đang còn hiệu lực pháp lý.

Tại thời điểm ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Mậu, vị trí khu đất trên chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất của hộ ông Lê Văn Cường, dẫn đến việc bàn giao diện tích đất tái định cư ngoài thực địa cho hộ ông Trương Văn Mậu không đủ diện tích các lô đất so với phương án tái định cư và mặt bằng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thực tế mới giao trên thực địa là 200m2, thiếu 50m2 so với quyết định được giao đất của UBND thị xã Sầm Sơn). Lỗi là do UBND thành phố Sầm Sơn chưa giải phóng được mặt bằng, chưa hoàn thành mặt bằng quy hoạch tái định cư nhưng đã thu hồi đất và tiến hành giao đất.

Như vậy, việc ông Trương Văn Mậu khiếu nại, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn giao đủ diện tích đất tái định cư là 250m2 đất theo phương án bố trí tái định cư và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 là có cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, ông Trương Văn Mậu có thửa đất số 65, tờ bản đồ số 06, diện tích 314,7m2 trong đó đất ở 200,0m2, đất khác 114,7m2 được thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (giai đoạn 2). 

Sau khi thu hồi đất, UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ vào phương án bố trí tái định cư được phê duyệt đã giao cho ông Trương Văn Mậu 04 lô đất tái định cư, trong đó có 02 lô L03-6, L03-7 tại mặt bằng tái định cư Cường Thịnh 1, với diện tích 250m2.

Ông Trương Văn Mậu có đơn đăng ký nhu cầu tái định cư, UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Mậu với diện tích 250m2. Quá trình thực hiện dự án đến nay, do chưa giải phóng xong mặt bằng mặt bằng quy hoạch tái định cư (thuộc diện tích đất hộ ông Lê Văn Cường đang sử dụng) nên thực tế chỉ bàn giao được 200m2 đất trên thực địa, còn thiếu diện tích 50m2 đất so với quyết định giao đất.

Vì vậy, ông Trương Văn Mậu khiếu nại, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn giao đủ diện tích đất tái định cư 250m2 là có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang quyết định ông Trương Văn Mậu khiếu nại, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn giao đủ diện tích đất tái định cư 250m2 là có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tái định cư; bố trí giao đủ diện tích 50m2 đất còn thiếu cho hộ ông Trương Văn Mậu theo đúng phương án và quyết định giao đất tái định cư đã được phê duyệt.


Thanh Lương