Thông tin tới phóng viên Báo Thanh tra, lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng cho biết, liên quan đến nội dung nêu trên, thời gian qua, đơn tố cáo của công dân cũng được gửi tới các cấp các ngành thuộc Trung ương, địa phương đề nghị xem xét giải quyết theo quy định.

Các đơn tố cáo đã được UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã nhận được đơn của công dân trú tại thôn Long Trường Vân (thôn Hàm Long cũ), xã Yên Lư, huyện Yên Dũng có nội dung “tố cáo vi phạm trong việc thu hồi, bồi thường đất”. Đơn do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 444/HĐND-TTDN ngày 7/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân, căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý đối với nội dung công dân tố cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và Báo cáo số 179/BC-TTr ngày 19/10/2022 của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Thông báo số 467/TB-UBND về việc không thụ lý đơn tố cáo.

Theo đó, công dân tố cáo tập thể lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng năm 1997 và giai đoạn 2009-2012 không bồi thường khi thu hồi đất ở của công dân theo Quyết định số 85/QĐ-UB ngày 5/1/1997 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; đề nghị được bồi thường tái định cư do bị thu hồi đất ở.

UBND tỉnh xác định, việc công dân khiếu nại, yêu cầu bồi thường đất ở bị thu hồi theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 5/1/1997 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng xem xét, giải quyết tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 2/4/2013 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Nay công dân không đồng ý với giải quyết khiếu nại chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, UBND tỉnh xác định không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết tố cáo theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo 2018.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Tố cáo 2018, Chủ tịch UBND tỉnh không thụ lý giải quyết tố cáo đối với nội dung công dân tố cáo UBND huyện Yên Dũng nêu trên.

Trước đó, ngày 14/10/2013, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lợi trú tại thôn Hàm Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Qua xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, năm 1997, thực hiện chủ trương cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 284 (nay là đường tỉnh 398) UBND huyện Yên Dũng đã thực hiện việc thu hồi đất của hộ ông Lợi. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất cho hộ ông Lợi. Hộ ông Lợi đã nhận số tiền đền bù là 780.000 đồng và không có ý kiến thắc mắc gì.

Năm 2009, ông Nguyễn Văn Lợi mới có đơn đòi bồi thường phần diện tích đất thu hồi từ năm 1997, như vậy khiếu nại của ông Lợi không còn thời hiệu để giải quyết.

Tại thời điểm năm 2009 (khi có Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND huyện Yên Dũng về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp đường tỉnh 398), căn cứ bản đồ trích đo địa chính, bản thiết kế công trình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lợi thì diện tích đất hộ ông Lợi đòi bồi thường thuộc hành lang giao thông, nằm ngoài tường bao của hộ gia đình ông Lợi, không trong phần diện tích hộ ông Lợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng nên không được bồi thường do không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quyết định việc ông Nguyễn Văn Lợi khiếu nại, yêu cầu bồi thường đất theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 5/1/1997 của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng là không đủ cơ sở để giải quyết.

Hoàng Long