Ông Lê Văn Quốc yêu cầu giao đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Suối Cả, xã Nhơn Lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7244/UBND-TD ngày 30 tháng 11 năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với ông Lê Văn Quốc vào ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với ông Lê Văn Quốc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 237/BC-STNMT ngày 25 tháng 11 năm 2022, theo đó: “Công nhận Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Văn Quốc. Đồng thời, không công nhận toàn bộ nội dung đơn của ông Lê Văn Quốc khiếu nại về giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất thấp so với giá trị thực tế; yêu cầu giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình ông để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Suối Cả, xã Nhơn Lý”.

Hộ ông Lê Văn Quốc không có ý kiến gì tại buổi đối thoại.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ ông Lê Văn Quốc; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy, việc hộ ông Lê Văn Quốc khiếu nại giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất thấp so với giá trị thực tế; yêu cầu giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình ông để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Suối Cả, xã Nhơn Lý là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Đất thu hồi của hộ gia đình ông Lê Văn Quốc là đất nông nghiệp đã  được UBND TP Quy Nhơn phê duyệt đơn giá bồi thường theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. 

Mặc khác, thửa đất thu hồi của gia đình ông Lê Văn Quốc không đủ điều kiện được bồi thường đất ở, nên không được xem xét giao đất tái định cư theo quy định tại Điều 42 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh.

Việc Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ban hành Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Văn Quốc là đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 18 tháng 01 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 6607/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Văn Quốc ở thôn Lý Hưng, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Văn bản do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ký nêu rõ: Trong thời hạn luật định, ông Lê Văn Quốc không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.  


Thanh Lương