Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 441/BC-TTTH ngày 17/3/2021 về kết quả xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Hà ở ga Hoàng Mai, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngày 15/01/2021, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hà (quê quán thôn 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), trong đó có nội dung: Khiếu nại của ông Trần Văn Hà là không có cơ sở.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, ông Trần Văn Hà có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 19/02/2021, tại buổi làm việc được Thanh tra tỉnh đối thoại, giải thích theo quy định của pháp luật; hộ ông Trần Văn Hà thống nhất rút đơn, không khiếu nại nội dung đơn giá bồi thường về đất thấp.

Ông Hà tiếp tục khiếu nại được bồi thường toàn bộ diện tích 264,2m2 đất ở theo giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) cấp năm 2015.

Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, nguồn gốc thửa đất ông Trần Văn Hà đang khiếu nại là đất gia đình mua trúng đấu giá năm 2010, tại mặt bằng quy hoạch chi tiết đất xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, kèm theo Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc chuyển mục đích sử dụng đất UBND xã quản lý sang mục đích quy hoạch khu dân cư nông thôn; thể hiện lô đất số 31, diện tích 234m2, số tiền trúng đấu giá 80.000.000 đồng.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây: “Người trúng đấu giá QSDĐ”. Diện tích đất 234m2, ông Trần Văn Hà trúng đấu giá đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ.

Năm 2015, UBND huyện Triệu Sơn cấp GCN QSDĐ số BS 732720 cho ông Trần Văn Hà, diện tích 264,2m2 đất ở không đúng hình thể, kích thước, diện tích theo mặt bằng quy hoạch và diện tích trúng đấu giá.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo thanh tra và xử lý thu hồi GCN QSDĐ số BS 732720 ngày 03/11/2015 đã cấp cho ông Trần Văn Hà, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn là đúng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 về đính chính, thu hồi GCN đã cấp: “GCN đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp GCN đó đã thực hiện chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

Năm 2020, UBND huyện Triệu Sơn thu hồi và bồi thường cho hộ ông Trần Văn Hà 234m2 đất ở là đúng quy định. Ông Trần Văn Hà khiếu nại được bồi thường toàn bộ diện tích 264,2m2 đất ở theo GCN QSDĐ cấp năm 2015 (đã thu hồi GCN QSDĐ năm 2020) là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 26/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định việc ông Trần Văn Hà khiếu nại được bồi thường toàn bộ diện tích 264,2m2 đất ở theo GCN QSDĐ cấp năm 2015 là không có cơ sở.
CTV Hạ Vy