Trước việc dư luận xôn xao về việc lãnh đạo xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2011-2013 chi bất minh hơn 110 khoản để về đích nông thôn mới cũng như nhận được thư của những đảng viên cao tuổi thuộc xã Hoằng Đồng phản ánh việc chi sai nguyên tắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; ngày 19/9/2022 UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành Công văn số 2196/UBND-VP về việc giao xác minh, giải quyết đơn thư của công dân.

Theo đó, UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công dân và dư luận, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chậm nhất trước ngày 19/10/2022.

Xã Hoằng Đồng là xã đầu tiên hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới của huyện Hoằng Hóa.

Trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục các dự án và nhiều công việc khác ở địa phương thời kỳ 2011-2013 cán bộ và lãnh đạo xã này đã phải chi 110 khoản chi từ mức 200 đồng đến 200 triệu đồng, tổng số tiền chi lên đến 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn thư của công dân, trong danh sách có hơn 110 khoản chi.

Danh sách các khoản chi có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, hoặc xác nhận bằng chữ ký, con dấu của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoằng Đồng.

Văn Thanh