Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ hồ sơ các vụ khiếu kiện kéo dài ở huyện Chư Sê và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Thông báo số 71 để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện Chư Sê.

Thành phần Đoàn thanh tra do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, 1 lãnh đạo Thanh tra tỉnh Gia Lai làm Phó đoàn, cùng các thành viên của 2 cơ quan trên; dự kiến thời gian thực hiện thanh tra kết thúc trước tháng 7/2020.

Trước đó, mặc dù UBND tỉnh Gia Lai đã nhiều lần chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện kéo dài của một số hộ huyện Chư Sê liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tại dự án (DA) của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai và DA Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê đã thu hồi 23,4 ha đất của các hộ dân; nhưng lãnh đạo UBND huyện Chư Sê không thực hiện.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại trên trước ngày 10/7/2020. Song, đến nay, UBND huyện Chư Sê không giải quyết dứt điểm; dẫn đến nhiều người dân có đất bị thu hồi liên tục kéo lên tỉnh để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Vì vậy, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của huyện Chư Sê trong việc giải quyết khiếu nại của công dân trong vài ngày tới.

N.P