Hai ông cho rằng, hộ bà Ung Thị Nhạn và hộ ông Phạm Sáu cùng trường hợp như mình lại được nộp tiền sử dụng đất với giá 6.000.000đồng/m2.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc, kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan có chức năng, tại văn bản ký ngày 9/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nêu rõ: Việc khiếu nại của ông Võ Thanh Nhàn và ông Võ Thiện Nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, trả lời cụ thể tại Văn bản số 3298/UBND-TD ngày 08/6/2021.

Nay, ông Võ Thanh Nhàn và ông Võ Thiện Nhân tiếp tục khiếu nại với nội dung so bì với hộ bà Ung Thị Nhạn và hộ ông Phạm Sáu là không có cơ sở, vì: Hộ bà Ung Thị Nhạn có đất bị thu hồi là đất ở được giao đất tái định cư và nộp tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể 4.700.000đồng/m2 là đúng quy định.

Hộ ông Phạm Sáu và hộ ông Võ Thanh Nhàn đều được giao đất ở tại Khu Đê Đông và nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4661/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

Do các lô đất được giao có vị trí khác nhau, lộ giới đường khác nhau nên giá đất khác nhau; cụ thể: Hộ ông Phạm Sáu được giao lô đất số 41, diện tích 52m2, Khu ĐƠ10, đường A9 (lộ giới 12m), giá đất ở phải nộp là 16.000.000đồng/m2; hộ ông Võ Thanh Nhàn được giao lô đất số 39, Khu ĐƠ09, diện tích 76m2 đường số A6 (lộ giới 15m) thuộc Khu Đê Đông phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn và thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường 18.000.000 đồng/m2 là đúng quy định.

Huyền Anh