Xét đơn đề ngày 26/12/2017 của ông Ngô Minh Nhựt và trên cơ sở xác minh, làm việc với người KN, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 không chấp nhận nội dung KN.

Không đồng ý, ông Ngô Minh Nhựt KN tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, ông Ngô Minh Nhựt (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phương, ngụ tại khu phố 4, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) KN Quyết định số 5075/QĐ-UBND liên quan đến việc thu hồi diện tích 9.700m2 đất tại phường Hàm Tiến để xây dựng công trình và sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT 706B.

Ông Ngô Minh Nhựt cho rằng, việc áp dụng Điều 43 Luật Đất đai năm 2003 và điểm a, khoản 5, Điều 10, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ áp dụng hỗ trợ đối với diện tích đất 9.700m2 đất của gia đình tại phường Hàm Tiến mà Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình và sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT 706B là không đúng; yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định số 5075/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và thực hiện bồi thường, hỗ trợ về diện tích 9.700m2 đất bị thu hồi theo điểm c, khoản 1, Điều 45, Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Ngày 26/12/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận tiến hành đối thoại với ông Nguyễn Văn Phương.

Qua ý kiến phát biểu của các ngành tham gia đối thoại; phân tích, giải thích pháp luật về đất đai với người KN, thống nhất như sau: Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thơm (chuyển nhượng cho ông Ngô Minh Nhựt) được Hội đồng Xét tính pháp lý UBND phường Hàm Tiến họp ngày 26/11/2007, theo Giấy xác nhận số 66/GXN ngày 14/11/2011, UBND phường Hàm Tiến xác định bà Thơm không có đất cũ tham gia Chương trình số 773/TTg trồng cây ăn quả năm 1997, đất là của Nhà nước giao cho bà Thơm trồng cây ăn quả.

Tại thời điểm thu hồi đất năm 2006, hộ ông Ngô Minh Nhựt không được bồi thường về đất mà được hỗ trợ khác bằng 30% giá đất nông nghiệp tại thời điểm bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi với tổng số tiền 320.922.000 đồng là đúng khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh và điểm a, khoản 5, Điều 10, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP. Ông Nhựt đã nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ.

Việc ông Ngô Minh Nhựt yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ về 9.700m2 đất theo điểm c, khoản 1, Điều 45, Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ là không có căn cứ, lý do: Ông Ngô Minh Nhựt nhận sang nhượng giấy tay đất từ bà Huỳnh Thị Thơm vào ngày 8/9/2004 nên không phù hợp Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định thời điểm sử dụng đất tính từ ngày 1/7/2004.

Từ những căn cứ và cơ sở trên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã không chấp thuận nội dung KN của ông Ngô Minh Nhựt đối với Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Đồng thời, công nhận và giữ nguyên Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Vy Anh