Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, trong kỳ, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giảm về số lượt người, số vụ việc phát sinh và số đoàn đông người so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài; Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Nhơn Bình; Dự án xây dựng đường ven biển ĐT 639, Dự án đường Ngô Mây nối dài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông; Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào Cảng Hàng không Phù Cát; Dự án Quốc lộ 19 (đoạn từ Quốc lộ 1A đến Cảng Quy Nhơn); khiếu nại của các hộ dân thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Khu kinh tế Nhơn Hội…

Một số vụ việc công dân chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tố cáo; tập trung khiếu kiện đông người, có tính chất gay gắt; một số công dân ra Hà Nội đến các cơ quan Trung ương khiếu nại nội dung cũ đã được UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Trong kỳ, có tổng số 29 vụ việc khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh ra tòa án.

Kết quả, Tòa án nhân dân tỉnh đã bác đơn khởi kiện 11 vụ sơ thẩm; có 01 vụ Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng hủy quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước mà thuộc lĩnh vực dân sự do tòa án giải quyết; chưa có kết quả 17 vụ (11 vụ sơ thẩm và 06 vụ phúc thẩm).

Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tiếp nhận, xử lý 3.270 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, gồm 1.560 đơn khiếu nại, 282 đơn tố cáo, 1.428 đơn kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 59 đơn, chủ yếu là đơn thư kiến nghị, phản ánh.

Qua tiếp nhận đơn thư, các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo quy định; lưu đơn do trùng lặp nội dung, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh hoặc đơn nêu lại sự việc cũ đã được xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật theo đúng quy định của pháp luật đối với 1.003 vụ việc khiếu nại, 234 vụ việc tố cáo và 476 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 551 vụ việc khiếu nại và 48 vụ việc tố cáo và 952 vụ việc kiến nghị, phản ánh.

Có 12 vụ việc công dân thường xuyên gửi đơn đến các bộ, ngành ở Trung ương và đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại những nội dung cũ, đã được giải quyết hết thẩm quyền; trong đó có 08 vụ việc khiếu nại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, giải quyết và có ý kiến kết luận chỉ đạo giải quyết của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và 04 vụ việc khiếu nại đã được UBND cấp huyện và UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng công dân không chấp hành, vẫn tiếp tục khiếu nại mặc dù không có tình tiết mới. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại nhiều lần và ban hành văn bản trả lời không xem xét lại nội dung khiếu nại, thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại nhưng công dân vẫn không chấp hành, lợi dụng quyền dân chủ tiếp tục khiếu nại kéo dài.

Ngoài ra, qua tiếp công dân có phát sinh 01 vụ việc khiếu nại, tố cáo của một số công dân ở thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 5084/UBND-TD ngày 18 tháng 8 năm 2021 chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn rà soát từng nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định pháp luật.

Trong số 551 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền (giảm 104 vụ so với cùng kỳ năm 2020), thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 486 vụ việc (đạt tỷ lệ 88,20%), trong đó có 03 vụ việc liên quan đến bầu cử. Giải quyết bằng quyết định hành chính 448 vụ, giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 38 vụ.

Tổ chức thi hành 355/486 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 4.300 triệu đồng và 1.416m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 374 triệu đồng.

Trong số 48 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2020), thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 44 vụ (đạt tỷ lệ 91,67%), trong đó có 01 vụ việc tố cáo liên quan đến bầu cử. Tổ chức thi hành 36/44 quyết định xử lý về tố cáo có hiệu lực pháp luật. Qua kết quả giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 86 triệu đồng; trả lại cho cá nhân 398 triệu đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ việc/01 đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Huyền Anh