Xét nội dung đơn ghi ngày 27/10/2020 của bà Trần Thị Ghết, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, khiếu nại yêu cầu bồi thường đất do Nhà nước thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 30 (đoạn qua thị trấn Thanh Bình), huyện Thanh Bình, ngày 14/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản trả lời: Khiếu nại của bà Trần Thị Ghết đã được Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình xem xét, ban hành Thông báo số 167/TB-UBND ngày 12/10/2020 về việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại. Lý do: Đất mương lộ, Nhà nước quản lý và không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Ghết. Bà Trần Thị Ghết không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trường hợp khiếu nại của bà Trần Thị Ghết không đủ điều kiện để được thụ lý, giải quyết. Thông báo số 167/TB-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Xét nội dung đơn ghi ngày 04/11/2020 của ông Nguyễn Hồng Quân, ngụ ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình khiếu nại yêu cầu giao lại 07 ha đất do Nhà nước thành lập Nông trường Giồng Găng, tọa lạc xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, ngày 08/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản trả lời: Khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Quân đã được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông xem xét, ban hành Thông báo số 42/TB-UBND ngày 05/3/2020 về việc không thụ lý, giải quyết. Ông Nguyễn Hồng Quân không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thì trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Quân không đủ điều kiện để được thụ lý, giải quyết, do thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết.

Xét đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ, ngụ ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, yêu cầu giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 26.000 m2 đất, tọa lạc xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, ngày 08/01/2021,  Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản trả lời: Khiếu nại, yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mỹ đã được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 05/3/2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Lý do: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai và thời hiệu khiếu nại đã hết theo quy định pháp luật khiếu nại. Tuy nhiên, bà không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, căn cứ khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng”. Do vậy, yêu cầu của bà là không phù hợp với quy định pháp luật.

Xét nội dung đơn ghi ngày 13/11/2020 của ông Huỳnh Văn Hải, ngụ ấp Thanh Bình, xã Tân Long, huyện Măng Thích, tỉnh Vĩnh Long khiếu nại yêu cầu giao diện tích 5,2 ha đất do Nhà nước thành lập Nông trường Giồng Găng, tọa lạc xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, ngày 07/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản trả lời: Khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hải đã được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ban hành Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Ông Hải không đồng ý tiếp tục khiếu nại.

Qua kiểm tra, rà soát căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, trường hợp của ông Huỳnh Văn Hải không đủ điều kiện để thụ lý. Lý do thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết.

Thanh Lương