Theo nội dung đơn, thực hiện Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường; UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi của hộ bà Lê Thị Nông diện tích 1.332,2m2 đất thuộc toàn bộ thửa đất số 84, tờ bản đồ số 01, nhưng chỉ bồi thường 627m2 đất ở trong khu dân cư hình thành từ trước ngày 18/12/1980 và 705,2m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sử dụng trước ngày 01/7/2004.

Bà Lê Thị Nông khiếu nại và đề nghị thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 705,2m2 là đất ở.

Nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Nông đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 28/12/2023.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, bà Lê Thị Nông tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Làm việc với người khiếu nại, bà Lê Thị Nông trình bày: Thửa đất ở của gia đình đang sử dụng có nguồn gốc do gia đình khai hoang năm 1963, sau khi di cư từ xã Mai Lâm lên khu vực Đồng Vàng (nay là xã Tân Trường).

Đến năm 1964, gia đình bà được giao đất (không có hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc giao đất), sử dụng ổn định vào mục đích đất ở. Năm 1988, gia đình bà có tặng cho con trai là ông Lê Thành Sen một phần diện tích đất để ở.

Quá trình sử dụng đất, gia đình sử dụng đất ổn định, liên tục, không tranh chấp, không lấn chiếm, không vi phạm pháp luật về đất đai từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất đến thời điểm thu hồi đất.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, năm 1994, hộ bà Lê Thị Nông đã được cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 1.122m2 tại thửa đất số 348, tờ bản đồ số 5, bản đồ 299 (bà Lê Thị Nông diện tích 627m2; ông Lê Thành Sen - con trai bà Nông diện tích 495m2).

Theo bản đồ địa chính năm 1998, diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 10, diện tích 1.034m2 loại đất T (đất thổ cư).

Như vậy, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Nông và ông Lê Thành Sen cơ bản phù hợp với bản đồ địa chính năm 1998.

Tổng diện tích hiện trạng đang sử dụng của hộ bà Lê Thị Nông là 1.332,2m2. Khi thực hiện dự án, UBND thị xã Nghi Sơn đã thu hồi, bồi thường cho hộ bà Lê Thị Nông toàn bộ diện tích đất đã cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 627m2 là đất ở có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980, sử dụng ổn định, không tranh chấp. Diện tích đất còn lại 705,2m2 đang khiếu nại không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013; Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Diện tích 705,2m2 đất nêu trên là diện tích tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do quá trình quản lý, sử dụng, thửa đất của bà Lê Thị Nông có sự thay đổi về kích thước, hình thể, diện tích được xác định là đất trồng cây hàng năm sử dụng trước ngày 01/7/2004.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 5, Điều 98 và Điều 103, Luật Đất đai năm 2013; theo Công văn số 5980/UBND-THKH ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc di dân, tái định cư khu vực thôn Lâm Quảng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì việc bà Lê Thị Nông khiếu nại và đề nghị được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 705,2m2 thuộc một phần thửa đất số 84, tờ bản đồ số 01 là đất ở là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 5/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định bà Lê Thị Nông khiếu nại và đề nghị được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ diện tích 705,2m2 là đất ở là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Lê Thị Nông không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Phạm Thanh