UBND tỉnh tiến hành xác minh nội dung tố cáo ông Vi Nông Trường sinh con thứ 3 nhưng không bị cơ quan nào xử lý kỷ luật.

Kết quả cho thấy, xem xét nội dung báo cáo giải trình của người bị tố cáo và đối chiếu với quy định, thì việc vợ chồng ông Vi Nông Trường sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, không bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật. Lý do là, thuộc trường hợp sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Ngoài ra, con gái đầu của ông Trường được xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần, thuộc danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con.

Như vậy, ông Vi Nông Trường sinh con thứ 3 nhưng không bị cơ quan nào xử lý kỷ luật là đúng, vì khi vợ chồng ông Trường sinh con thứ 3 không vi phạm quy định của pháp luật hiện hành, nên không bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh xác minh nội dung tố cáo về cách giải quyết đơn không đủ năng lực nhưng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Công dân tố cáo về việc công dân đã gửi đơn khiếu nại lần 1 ngày 17/3/2022, lần 2 ngày 25/4/2022 đến UBND huyện Chi Lăng, nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Qua xác minh cho thấy, đơn khiếu nại lần 1 đề ngày 17/3/2022 đã được UBND huyện Chi Lăng tiếp nhận, đơn có ghi họ tên người viết đơn là ông Bùi Chiến Thắng, đơn vị công tác Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng, nhưng không có chữ ký của người viết đơn. Căn cứ theo quy định, đơn khiếu nại đề ngày 17/3/2021 không đủ điều kiện xử lý. Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng đã chỉ đạo lưu đơn theo quy định.

Đối với đơn khiếu nại lần 2 đề ngày 25/4/2022, qua kiểm tra, xác minh cho thấy, tại các sổ tiếp nhận và xử lý đơn của Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện không thể hiện UBND huyện Chi Lăng đã nhận được đơn khiếu nại lần 2 đề ngày 25/4/2022 như công dân phản ánh.

Như vậy, nội dung tố cáo về việc công dân đã gửi đơn khiếu nại lần 1 ngày 17/3/2022, lần 2 ngày 25/4/2022 đến UBND huyện Chi Lăng, nhưng đến nay chưa được Chủ tịch UBND huyện giải quyết (giải quyết chậm chễ) là không có cơ sở.

Ngoài ra, công dân tố cáo không đủ năng lực nhưng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện qua việc ban hành Công văn số 938/UBND-NV ngày 20/5/2022 về việc xem xét nội dung đơn của công dân.

Qua xem xét cho thấy, công dân không đồng ý về việc bố trí, sắp xếp làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và cho rằng việc trả lời của UBND huyện tại Công văn số 938/UBND-NV chứng tỏ ông Vi Nông Trường là Chủ tịch UBND huyện không có năng lực nên mới ký ban hành văn bản nói trên.

UBND tỉnh xác định, việc ông Vi Nông Trường ký, ban hành Công văn số 938/UBND-NV trả lời đơn của ông Bùi Chiến Thắng là đúng thẩm quyền quản lý viên chức được giao. Do đó, nội dung tố cáo ông Vi Nông Trường không đủ năng lực nhưng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện là tố cáo sai.

Căn cứ vào kết quả xác minh, UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận nội dung công dân tố cáo ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng sinh con thứ 3 nhưng không bị cơ quan nào xử lý kỷ luật là tố cáo đúng, nhưng vợ chồng ông Trường sinh con thứ 3 không vi phạm quy định của pháp luật hiện hành nên không bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật. Nội dung tố cáo về cách giải quyết đơn không đủ năng lực nhưng vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, là tố cáo sai.

Hoàng Long