Lĩnh vực người có công, Thanh tra Sở tiếp nhận đơn tố cáo tập trung về hành vi của các quân nhân không tham gia kháng chiến ở địa bàn quân đội Mỹ rải chất độc hóa học (từ vĩ tuyến 17 trở vào), không có giấy tờ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến ở địa bàn quân đội Mỹ rải chất độc hóa học nhưng lại được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tố cáo hành vi đối với quân nhân không bị thương, không có giấy chứng nhận bị thương nhưng được hưởng chế độ ưu đãi đối với thương binh.

Ở lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người lao động gửi đơn đến Sở thường ghi tiêu đề là đơn tố cáo nhưng bản chất là đơn khiếu nại với các nội dung như: Khiếu nại việc người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động; không giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động; không chốt thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động; không thanh toán đầy đủ tiền lương của người lao động ...

Sau khi tiếp nhận và phân loại đơn, Thanh tra Sở LĐTB&XH đã nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn người lao động gửi đơn khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả giải quyết đơn thư được thông báo đầy đủ đến người tố cáo, người bị tố cáo. Cả người bị tố cáo và người tố cáo đều chấp hành nghiêm túc kết luận giải quyết đơn và chấp hành các kiến nghị xử lý của Sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thời gian tới, với kinh nghiệm công tác, và việc thường xuyên nghiên cứu văn bản pháp luật về quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, nhất là về lĩnh vực người có công và lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Thanh tra Sở tiếp tục tham mưu có hiệu quả, giúp lãnh đạo Sở trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, để tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những phản hồi tích cực từ công dân, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chính Bình