Ngày 27/4/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc gia hạn giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm TTVH-TTTT-DL quận.

Thời gian gia hạn lần 1 là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày hết hạn của Quyết định thụ lý số 430/QĐ-UBND ngày 17/3/2021.

leftcenterrightdel
Từ lúc ông Nguyễn Trường Giang về làm Giám đốc Trung tâm đã phát sinh nhiều đơn tố cáo. Ảnh: TQ 

Trước đó, ngày 17/3/2021, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc TTVH-TTTT-DL quận Cầu Giấy.

Theo Quyết định số 430/QĐ-UBND, đoàn thanh tra sẽ thụ lý những nội dung: Việc sắp xếp vị trí việc làm cho người lao động, việc hưởng phụ cấp của Giám đốc TTVH-TTTT-DL Cầu Giấy. Sắp xếp vị trị việc làm không đúng quy định Khoản 1 Điều 32 Luật Viên chức, cụ thể: Giao vị trí thu quỹ Trung tâm cho người lao động hợp đồng, không phải viên chức Nhà nước (bà Đoàn Thị Kim Liên), viên chức đang hưởng phụ cấp trách nhiệm thủ quỹ chỉ được giao làm thủ quỹ nội bộ của cơ sở 1 (bà Nguyễn Thị Nhan); Giám đốc Trung tâm vừa được hưởng phụ cấp chức vụ vừa được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Nội dung tiếp theo về quản lý, khai thác sử dụng tài sản công và thu, chi tài chính đơn vị: Chưa xây dựng Đề án Khai thác, sử dụng tài sản công theo quy định tại Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 21/6/2017 của Chính phủ; ký nhiều hợp đồng dịch vụ cho thuê địa điểm nhưng không xuất hóa đơn tài chính theo quy định, không chuyển vào tài khoản kho bạc của đơn vị mà viết phiếu thu để trực tiếp thu tiền. Một dịch vụ cho thuế được bóc tách thành 2 hợp đồng (1 hợp đồng dùng để chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại kho bạc nhà nước Cầu Giấy và 01 hợp đồng dùng viết phiếu thu tiền để ngoài sổ sách). Ngày 3/11/2020, Giám đốc Trung tâm có ký Hợp đồng dịch vụ thể thao số 05/HĐ-DVTT với đơn vị Công đoàn Viên chức Việt Nam với giá trị hợp đồng 55 triệu đồng, nhưng sao đó lại thay bằng bản hợp đồng khác với giá trị hợp đồng trên 106 triệu đồng để tạo điều kiện cho đơn vị thuê địa điểm rút tiền ngân sách trên 40 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Trung tâm cho gửi xe thu tiền nhưng không nộp vào kho bạc. Ảnh: TQ

Bên cạnh đó, TTVH-TTTT-DL quận tổ chức trông giữ ô tô, xe máy ngày và đêm có thu tiền trong khuôn viên Trung tâm khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Chi sai chế độ đại biểu dự họp theo quy định; không chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi kho bạc của đơn vị mà để ngoài sổ sách các khoản thu từ dịch vụ trông gữi xe ô tô, xe máy, cho thuê sân tenis, sân cầu lông, sân bóng rổ, phòng tập gym, các câu lạc bộ, cho thuê địa điểm để hoa…

Ngoài ra, nội bộ cơ quan có khoản chi không minh bạch (khoản chuyển tiền nội bộ) từ tài khoản của bà Đoàn Thị Kim Liên là thủ quỹ cơ quan đến tài khoản của bà Nhan.

Sau khi đoàn thanh tra vào cuộc, đã có thêm nhiều đơn tố cáo của cán bộ, nhân viên của Trung tâm về những hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm được sáp nhập lần hai theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND TP Hà Nội về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ số, tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành TTVH-TTTT-DL quận Cầu Giấy do ông Nguyễn Trường Giang là Giám đốc.

Trần Quý