Giải quyết trên 86% vụ việc theo thẩm quyền

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu của tỉnh.

Các quy định, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC và PCTN đã được tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trong các cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đến công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh của người dân; luôn đảm bảo tỷ lệ xử lý đơn đạt 100% và tỷ lệ giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền đạt trên 85%; xem xét, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp 2.936 lượt công dân với 5.163 người đến kiến nghị, phản ánh 2.125 vụ việc; tiếp nhận 3.707 đơn thư các loại. Các vụ việc đã được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đạt trên 86%.

Đáng lưu ý, công tác PCTN được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tăng cường công khai, minh bạch. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời.

10 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN và tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai kịp thời, đồng bộ công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Trong năm, có 856/856 đơn vị, với 4.460/4.460 người có nghĩa vụ đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Việc xác minh tài sản, thu nhập được triển khai bài bản theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Để có được kết quả đó, theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 384 cuộc tuyên truyền pháp luật về PCTN, tiêu cực đến hơn 42.000 cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; phát hành trên 200 đầu sách, tài liệu pháp luật về PCTN; ban hành 390 văn bản, sửa đổi quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Gần dân, sát dân, giải quyết đến cùng vụ việc

Chia sẻ về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu.

“Quan điểm của tỉnh là giải quyết đúng quy định nhưng cũng vận dụng thực tiễn khách quan để giải quyết mâu thuẫn, tháo gỡ vướng mắc; thường xuyên sát dân, khách quan, kiên trì để giải quyết đến cùng vụ việc” - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Cụ thể hóa quan điểm trên, người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đến từng địa phương để giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, phức tạp. Nhờ đó, góp phần giảm số vụ việc tồn đọng, kéo dài, vụ việc đông người cũng như đơn thư KN, TC.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, vì vậy có rất nhiều vấn đề nảy sinh cần giải quyết, có thể kể đến như: Những bất cập của chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai thay đổi thường xuyên, đôi lúc còn chưa thống nhất và đồng bộ; chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa giải quyết triệt để những mâu thuẫn phát sinh; chất lượng tiếp dân còn hạn chế, ít đối thoại với công dân; quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương nhiều lúc còn lỏng lẻo; chưa nghiêm túc, xử lý sai phạm ở cán bộ dẫn đến tình hình khiếu kiện vượt cấp, kéo dài vẫn xảy ra...

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên môn, bám sát tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề từ cơ sở, không để tích tụ, dồn nén, bùng phát.

Đội ngũ tiếp dân từ tỉnh đến cơ sở phải luôn lắng nghe nhân dân, gần dân, không áp đặt; rà soát, xem xét kỹ từng vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho công dân; công khai quá trình giải quyết để vừa định hướng, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận cách giải quyết của chính quyền.

Đặc biệt, trong quá trình giải quyết phải tăng cường đối thoại, giải quyết tận cùng vụ việc ngay từ cơ sở; gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhau trong giải quyết những vụ đông người.

“Khi giải quyết vụ việc phải công khai thông tin để các cơ quan thông tin tuyên truyền biết, tránh tình trạng thông tin không đúng, không đầy đủ về các vụ việc”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong giải quyết các vụ đông người, ngoài việc tận tình, trách nhiệm, đội ngũ làm công tác tiếp dân phải bản lĩnh, kinh nghiệm và chắc nghiệp vụ... Có như vậy, công tác tiếp dân mới thực sự có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của công dân, khắc phục tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Hải Hà