Báo Thanh tra ngày 24/8/2023 có bài “Sóc Sơn, Hà Nội: Sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu”, phản ánh cả hệ thống chính trị của huyện Sóc Sơn đang quyết liệt vào cuộc GPMB cho Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu theo lộ trình đề ra.

Theo Kế hoạch số 107 ngày 17/8/2023 của liên ngành UBND xã Xuân Thu và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn (TTPTQĐ) về việc tiếp nhận, quản lý chống tái lấn chiếm mặt bằng dự án, liên ngành TTPTQĐ và UBND xã Xuân Thu dự kiến tổ chức rào, chống tái lấn chiếm mặt bằng dự án trong 3 đợt. Đợt 1 khoảng 5 ha, thực hiện trước ngày 10/10/2023, đợt 2 khoảng 7 ha, thực hiện trước ngày 20/10/2023 và đợt 3 khoảng 8,8 ha (hoàn thành toàn bộ dự án), thực hiện trước ngày 20/01/2024.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện công tác GPMB, việc tiếp nhận, quản lý chống tái lấn chiếm mặt bằng dự án đang có dấu hiệu chững lại, nếu không triển khai các giải pháp đồng bộ, hữu hiện thì chắc rằng không thể đảm bảo lộ trình đề ra theo Kế hoạch số 107 ngày 17/8/2023 của Liên ngành UBND xã Xuân Thu và TTPTQĐ huyện Sóc Sơn.

Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc TTPTQĐ huyện Sóc Sơn cho biết, hiện UBND huyện Sóc Sơn đang quyết liệt triển khai công tác GPMB, trong đó sẽ áp dụng những biện pháp “mạnh”.

Ngày 14/9/2023, UBND huyện Sóc Sơn đã có Thông báo số 4245/TB-UBND về kết luận của ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp kiểm điểm tiến độ GPMB Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu.

Thông báo cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên chưa chấp hành thực hiện dự án; cấp ủy Đảng, chi hội xã Xuân Thu chưa thực hiện các giải pháp củng cố hồ sơ để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đảng viên, hội viên có ý kiến sai lệch, tư tưởng chống đối, không phối hợp thực hiện dự án.

leftcenterrightdel
 Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu đi vào hoạt động sẽ tạo điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế của huyện Sóc Sơn. Ảnh: TQ

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Đảng ủy xã Xuân Thu tổ chức các buổi làm việc, chỉ đạo đảng viên phối hợp với tổ công tác quy chủ đất tại thực địa, kê khai, kiểm đếm và thông báo công khai việc quy chủ đất của đảng viên đã thực hiện. Kiên quyết xử lý, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với đảng viên không chấp hành…

Yêu cầu các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng quy trình xem xét trách nhiệm đối với các hội viên thuộc đoàn thể, chính trị - xã hội của xã Xuân Thu không chấp hành thực hiện dự án.

Đề nghị Ban Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ xã Xuân Thu củng cố Chi bộ thôn Xuân Lai; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy xã Xuân Thu xây dựng đề án để xác định vai trò, trách nhiệm của các đảng viên trong nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn Đảng ủy xã Xuân Thu kiểm điểm đối với các đảng viên không chấp hành, có tư tưởng chống đối việc thực hiện dự án.

Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình của đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện trong việc xem xét trách nhiệm đối với Hội viên thuộc đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội không chấp hành thực hiện dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bộ phận Thường trực Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện củng cố hồ sơ vi phạm và đôn đốc UBND xã Xuân Thu xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra điều kiện thu hồi đất; kịp thời tham mưu Hội đồng Thẩm định, UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu và Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Ngái, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các trường hợp đã kiểm đếm bắt buộc, hợp tác với tổ công tác để quy chủ sử dụng đất có bao nhiêu trường hợp là giáo viên có đất hoặc gia đình có đất trong phạm vi GPMB thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất trong thời gian dài.

Công an huyện tiếp tục biện pháp bảo vệ các thành viên tổ công tác khi đi gặp gỡ, tuyên truyền tại các nhà dân thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu. Theo dõi diện rộng đối với các đối tượng tuyên truyền nội dung sai lệch, chống đối việc thực hiện dự án. Tăng cường kiểm tra cơ sở, hỗ trợ UBND xã Xuân Thu, Công an xã tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai tại khu Đầm Ngái, xã Xuân Thu.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong - chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án khi nhận bàn giao đất đợt 1; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án; xây dựng phương án, các bước, kế hoạch cụ thể khi nhận bàn giao đất.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các hộ dân có đất bị thu hồi, hy vọng Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu và Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Ngái, thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu sẽ được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Trần Quý