Tọa đàm là một hoạt động quan trọng trong chuỗi sinh hoạt chính trị của Bộ Ngoại giao nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào thực tiễn triển khai công tác đối ngoại.

Tọa đàm gồm 3 phiên chính với sự trao đổi của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành và các nhà khoa học về tư tưởng, nghệ thuật, phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh; tập trung việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối Đại hội XIII với những chia sẻ từ đại diện các đơn vị trong bộ và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao về thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai công tác đối ngoại; thảo luận mở để các thế hệ cán bộ ngoại giao trẻ học hỏi từ những thế hệ đi trước và chia sẻ về những suy nghĩ, ước mơ hoài bão của mình.

Tọa đàm đã thu được rất nhiều các ý kiến tham luận, phát biểu có hàm lượng khoa học cao, được các diễn giả nghiên cứu hết sức công phu, làm rõ hơn về nội dung, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh với những góc nhìn mới, những khía cạnh mới của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Trong đó, có một số ý kiến đã đi sâu đề xuất, kiến nghị các biện pháp để triển khai tốt hơn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đây là thời điểm Đảng ta đang rà soát đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, việc không ngừng nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với việc triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng.

Là dịp để bày tỏ sự tri ân đối với các bậc lão thành cách mạng đã có công trong cuộc đấu tranh kiên cường trên mặt trận ngoại giao, qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào về ngành cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ đang công tác trong lĩnh vực đối ngoại.

Đánh giá về nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh 4 đặc thù của ngoại giao Hồ Chí Minh đó là: Kiên định trong mục tiêu, hòa hiếu trong bản chất; linh hoạt trong hành động; nhân văn trong cốt cách và ứng xử.

Nguyên Phó Thủ tướng cho rằng, 4 lĩnh vực cần nghiên cứu, vận dụng trong nghiệp vụ ngoại giao là: Công tác nghiên cứu dự báo; xử lý khủng hoảng ngoại giao; giao tiếp ngoại giao và học tập suốt đời.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh chia sẻ tọa đàm tổ chức nhân dịp 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để thế hệ trẻ ôn lại những bài học mà Bác đã để lại cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và ngành Ngoại giao nói riêng.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã triển khai nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng Học tập và làm theo Bác. Để xứng đáng là thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là người cán bộ ngoại giao “vừa hồng”, “vừa chuyên”, thế hệ cán bộ ngoại giao hôm nay sẽ ra sức phấn đấu học tập và vận dụng tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao của Bác.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào thực tiễn đối ngoại, trước hết là nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để giữ được thế chủ động trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động lớn rất phức tạp.

Để đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay, cán bộ ngoại giao cần quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Người là “phải nhìn cho rộng suy cho kỹ”, “biết mình biết người, biết thời biết thế” để “biết tiến, biết thoái, biết dừng, biết biến” vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Điều này cần được vận dụng trong xử lý quan hệ với từng đối tác, từng diễn đàn quốc tế, bối cảnh cụ thể. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp, càng phải bình tĩnh, bản lĩnh trên cơ sở kiên định độc lập tự chủ, đồng thời phải khôn khéo, tinh tế và sáng tạo trong xử lý các mối quan hệ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam có trường phái đối ngoại và ngoại giao “cây tre Việt Nam” dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và truyền thống, bản sắc ngoại giao, văn hóa, dân tộc là phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong cùng ngày hôm nay (18/5), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Đại biểu Bộ Ngoại giao đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Thanh Thanh