Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Trọng Phổ, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và gần 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị.

Tại buổi toạ đàm các ý kiến tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ trên từng cương vị, chức trách của mình đã thẳng thẳn trao đổi và cùng đưa ra ý kiến cho rằng việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của chính bản thân mỗi người trước. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện...

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ của Đội Văn nghệ Bộ Tư lệnh Vùng tham gia trong tọa đàm. Ảnh: AX 

Bên cạnh đó cũng đã nêu ý kiến đóng góp của mình trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đó là phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Thông qua buổi tọa đàm sinh hoạt chính trị, giúp cho các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kết luận, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Chu Tuấn