Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Cách đây 75 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mà tiền thân là Liên chi Cơ quan Trung ương được thành lập tại “Thủ đô Kháng chiến” - xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngay trong cao trào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ đã qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương của Trung ương Đảng để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng.

Và hôm nay, đất nước đang thực sự đổi mới và hội nhập quốc tế, những nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Nhà nước.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi lễ kỉ niệm. Ảnh: T.H 

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao, phát huy truyền thống 75 năm qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng; động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những thành tích Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 75 năm qua.

Theo Bà Trương Thị Mai, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu mỗi cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục sâu sát thực tiễn, phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả đạt được và các hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp gắn với Nghị quyết Đại hội XIII.

Bà Trương Thị Mai cho rằng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ lớn, tập trung Đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, có quá trình công tác, nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Khối cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ, cán bộ và đảng viên; chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bà Trương Thị Mai gợi mở, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt để thực sự tạo được sự lan tỏa tích cực trong các Đảng bộ, chi bộ và trong mỗi cán bộ, đảng viên, bà Trương Thị Mai mong muốn.

Thanh Thanh