Theo thông báo triệu tập, kỳ họp 7 Quốc hội XV sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6.

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6. Đợt 2 từ ngày 17/6 đến ngày 28/6.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự kiến chương trình kỳ họp.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tiến độ 1 dự án luật, bổ sung 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Cụ thể là điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật từ kỳ 7 và kỳ 8 sang kỳ 8 và kỳ 9.

Bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi; Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi vào chương trình kỳ họp 7.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung Dự án luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi vào chương trình và thông qua tại kỳ họp 7.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

2 nghị quyết này gồm: nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội được giao chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, trong đó chú trọng công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn... phục vụ kỳ họp.

Để kỳ họp 7 đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 10/5 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội cũng được đề nghị gửi phiếu chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tới nay, Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã họp 6 kỳ họp thường kỳ và 6 kỳ họp bất thường.

Hương Giang