Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung trình xin ý kiến.

Kỳ họp lần này đã thông qua 30 nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố quyết nghị, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

HĐND thành phố đã xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương của Thành ủy về “tăng cường thực hiện các chính sách xã hội” trong năm 2024.

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá XVI đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND thành phố vừa thông qua tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết của HĐND thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch.

Năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Cùng với đó, ưu tiên, tập trung các nguồn lực và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị thành phố, đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị. Giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực.

Phấn đấu, hết năm 2024 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu về xóa nghèo trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, hạnh phúc.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua.

 

Kim Thành