Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định số 1289-QĐ/ĐUK, ngày 8/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Đảng uỷ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) các quyền được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm cho biết, quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam là một trong những quyết định đầu tiên của cấp tỉnh trực thuộc Trung ương được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Ông Lại Xuân Lâm nói: “Đây là dấu mốc đáng nhớ quan trọng đối với Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam.

Trong 10 Đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở của 5 Đảng bộ, ngành thì Đảng bộ Bộ GTVT có 5 đơn vị được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Qua đó thể hiện được quy mô, phạm vi, tính chất hoạt động của Đảng bộ được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đã được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, lãnh đạo Bộ GTVT quan tâm đến các tổ chức thành viên, trực thuộc; đồng thời là sự nỗ lực của các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT, trong đó có Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam”.

Tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây vừa là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phải nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao quyền cấp trên cơ sở.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, hằng năm, Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, để báo cáo kịp thời các cơ quan cấp trên; đồng thời triển khai, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, đặc biệt là về công tác kiểm tra, giám sát.

Thanh Thanh