Từ 6 - 8/12, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 17, Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, với mức tăng trưởng kinh tế 8,05%, Hà Tĩnh xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 15 trong cả nước.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đổi mới trong hoạt động của HĐND, điều hành của UBND tỉnh, trên các lĩnh vực, địa bàn đạt được những kết quả toàn diện.

Năm 2023, Hà Tĩnh thực hiện 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, dẫn đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ, xếp thứ 15 cả nước. Quy mô nền kinh tế của Hà Tĩnh ước đạt gần 102.500 tỷ đồng.

Trong năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 8.300 tỷ đồng, vượt 4% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 83% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ.

Về việc thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, chủ yếu do Formosa giảm nhập nguyên liệu.

Thời gian qua, Hà Tĩnh tập trung thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới, đến nay có 2/10 tiêu chí tỉnh nông thôn mới hoàn thành, 5/10 tiêu chí đạt 60-80%. Dự kiến Hà Tĩnh có 100% xã nông thôn mới trong năm 2025, 70 xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã kiểu mẫu và 9/13 địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tập trung triển khai các nội dung Kết luận Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics.

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong vùng triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau 2,5 ngày làm việc, HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2023; phân tích rõ nguyên nhân những chỉ tiêu đạt thấp; trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024; xem xét và thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trong đó khối HĐND tỉnh có 6 người, khối UBND tỉnh có 23 người.

Kết quả có 29/29 người trên 50% số phiếu “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”, trong đó 28/29 người có từ trên 50% số phiếu “tín nhiệm cao”; không có người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Kết quả tín nhiệm của một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và thành viên UBND tỉnh.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 52/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt 49/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 50/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 50/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 49/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đạt 51/52 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đạt 46/52 phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn.

Hải Yến