Tại buổi lễ, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng uỷ CATW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ngày 6/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh đối với đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã có Quyết định chỉ định đồng chí Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ CATW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước mắt, đề nghị đồng chí Lương Tam Quang phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, cùng với tập thể Đảng uỷ CATW chỉ đạo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ CATW theo Quyết định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân (CAND). Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Tập trung thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng uỷ CATW theo Quy chế làm việc của Đảng uỷ CATW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng các đồng chí trong Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an duy trì và thực hiện nghiêm Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chương trình làm việc của Đảng uỷ CATW; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

leftcenterrightdel
Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy cao nhất trách nhiệm của cá nhân, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất cao trên cơ sở Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ, kỷ luật Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhiệm vụ của lực lượng CAND, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy được trí tuệ tập thể, phấn đấu đưa Đảng uỷ CATW luôn là tập thể gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó - Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân đồng chí. 

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bocongan.gov.vn

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Lương Tam Quang xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy CATW tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện nghiêm Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đảng ủy CATW sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết, thống nhất cao ý chí và hành động của toàn Đảng bộ CATW, toàn lực lượng CAND; lãnh đạo lực lượng Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, lãnh đạo giải quyết có hiệu quả những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng và sự sống còn của chế độ… 

Trần Đạt