Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp rất đa dạng, phong phú và còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhưng trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước hiện nay, vấn đề quan trọng là công tác phối hợp tốt và dám chịu trách nhiệm; trong đó, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề không thể theo cách cũ mà cần đổi mới, nếu không sẽ không bao giờ thoát được và sẽ tiếp tục khó khăn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chúc mừng ông Hoàng Trung đã nhận được sự tín nhiệm của Đảng, Chính phủ, niềm tin của các cán bộ ngành NN&PTNT và được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng.

Ông Lê Minh Hoan hy vọng sự gắn kết của tập thể lãnh đạo bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để bộ trưởng có những chỉ đạo điều hành sâu sắc hơn, kịp thời hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, bởi đây là lĩnh vực rất rộng, trước đây chưa có thứ trưởng chuyên sâu quản lý về lĩnh vực này.

Bộ NN&PTNT đang xây dựng Dự thảo Chiến lược về phát triển trồng trọt, sau khi được bổ nhiệm, ông Hoàng Trung sẽ chủ trì nghiên cứu kỹ Luật Trồng trọt để cụ thể hóa luật hơn những vấn đề liên quan, vì đây là luật tác động rất nhiều đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của bà con nông dân.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, doanh nghiệp, việc làm ở nông thôn mới là vấn đề bền vững chứ không phải là GDP. Việt Nam còn nhiều lĩnh vực chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là du lịch nông nghiệp. Đây là vấn đề của 5-10 năm tới, nếu giờ chúng ta hành động, khai thác. Do đó, cần kích hoạt khu vực nông nghiệp, nông thôn với cách nhìn khác, tạo dư địa mới cho khu vực này.

Tân Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung cảm ơn Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, ngành đã cân nhắc, xem xét đánh giá và tin tưởng bổ nhiệm giữ trọng trách quan trọng để giúp việc cho bộ trưởng. Với trọng trách, nhiệm vụ mới, ông Hoàng Trung hứa sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

Hoàng Nam