Ngày 30/5, Thủ tưởng Chính phủ đã ký Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Gia Lai.

Ông Trương Hải Long sinh năm 1976, quê xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.  Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Ngày 12/9/2022, ông Trương Hải Long được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 19/9/2022, Hội đồng nhân tỉnh Gia Lai bầu ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi giữ chức  Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Long đã là Thứ trưởng Bộ Nội vụ.  Như vậy, chưa đến 2 năm, ông Long lại được điều động về lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Nam Phong