Ngày 22/5, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, bầu ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Sau khi thảo luận, bỏ phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của  Quốc hội. 

Với 468/469 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách. Nghị quyết này  có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hôi biểu quyết thông qua.

Bí thư TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách thay ông Nguyễn Phú Cường.

Trước đó, ông Nguyễn Phú Cường đã được Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; miễn nhiệm các chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh năm nay 49 tuổi (sinh năm 1974), quê TP Hà Nội. Ông là Tiến sĩ kinh tế; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khóa XV.

Trưởng thành từ cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Lê Quang Mạnh có nhiều năm công tác và kinh qua các chức vụ lãnh đạo tại bộ này như Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, cuối tháng 4/2019, Ban Bí thư có quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015–2020.

Đầu tháng 6/2019, ông được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Sau đó, vào năm 2020, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức vụ này cho đến khi Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Hương Giang