Ngày 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản thống nhất giao bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, điều hành toàn bộ công việc của UBND tỉnh.
Theo Tỉnh ủy Gia Lai, sau khi xem xét tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, điều hành toàn bộ công việc của UBND tỉnh từ ngày 6/6/2024 đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch sinh năm 1976, quê quán tại xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Thạc sĩ Y học.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bà Lịch là Bí thư Thị ủy An khê.

Trước đó, ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trước khi vào Gia Lai, ông Long là Thứ trưởng Bộ Nội vụ.


Nam Phong