Tham dự Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Huỳnh Phong Tranh - Tổng TTCP, Trần Lưu Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, Nguyễn Xuân Tiến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng TTCP khóa XII; các đồng chí đại diện: Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ; đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Thường trực và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra: Trần Đức Lượng, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thị Thủy, cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng.
 
“Thời gian của năm 2011 không còn nhiều, tôi đề nghị, cơ quan TTCP khẩn trương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác, chỉ đạo các đoàn thanh tra làm việc khẩn trương, khoa học hơn để các cơ quan, doanh nghiệp khắc phục được các khó khăn của cuộc khủng hoảng. Công tác thanh tra cần chính xác, nhanh gọn để chống thất thoát, lãng phí. Trong quá trình xem xét kết luận, cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến giải trình của các đơn vị, bộ, ngành để kết luận được chính xác, hợp lý hợp tình và mang tính thực tiễn cao. Đồng thời, cần xem xét những điều kiện cụ thể để vận dụng, phân tích các yếu tố, sử dụng kiến thức chuyên sâu để kết luận được chính xác. Hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm nên chọn những điển hình làm tốt hoặc làm chưa tốt để tiến hành thanh tra. Nói cách khác là phát hiện, lựa chọn các điểm nóng để phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm minh”- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã công bố Quyết định số 1232/QĐ-CTN ngày 3/8/2011 do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký về việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức vụ Tổng TTCP theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ cho đồng chí Huỳnh Phong Tranh và có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đặc biệt là hai năm 2010, 2011, Chính phủ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế; Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Trong việc hoàn thành nhiệm vụ đó, có sự đóng góp to lớn của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra. Ngành đã tiến hành giải quyết nhiều vụ khiếu nại, tố cáo, phát hiện nhiều vụ tham nhũng lãng phí, điều chỉnh kịp thời nhiều biểu hiện sai phạm thông qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội. Cụ thể, ngành Thanh tra đã làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ lớn mạnh, ban hành nhiều qui chế, hợp tác quốc tế trong ngành, đưa nhiều phương thức làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn. Thành quả đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Trong kết quả chung, có công sức đóng góp của lãnh đạo ngành Thanh tra, trong đó phải kể đến công sức của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm xây dựng ngành, đoàn kết củng cố nội bộ, đưa ra nhiều cách làm mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, với truyền thống của ngành Thanh tra trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt nhiệm kỳ khóa XII của đồng chí Trần Văn Truyền, ngành Thanh tra tiếp tục đóng góp vào kết quả của toàn quốc nói chung, xây dựng ngành, củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng tin tưởng, với truyền thống, kinh nghiệm của những đồng chí tiền nhiệm, đồng chí Huỳnh Phong Tranh sẽ xây dựng ngành, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của ngành trong giai đoạn nhiều khó khăn nặng nề hiện nay, phát huy được truyền thống tốt đẹp của ngành Thanh tra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
 
Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc; Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền những bó hoa tươi thắm.
 
Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã có bài phát biểu ngắn gọn, tiếp thu sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cũng có bài phát biểu. Báo Thanh tra xin đăng nguyên văn hai bài phát biểu này dưới đây.

Thay mặt cơ quan TTCP, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào đã tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh và nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền những bó hoa tươi thắm.
PV