Về tình hình triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học, theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài, đến nay, công tác tổ chức thực hiện thí điểm học bạ số cấp tiểu học đã và đang được toàn ngành triển khai thực hiện theo lộ trình.

Trên cơ sở trách nhiệm được giao, thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng tài liệu đặc tả kỹ thuật về học bạ số và tham mưu ban hành Công văn số 1396/BGDĐT-GDTH ngày 27/3/2024 để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện thí điểm học bạ số theo mô hình và trách nhiệm của các cấp.

Ông Tài cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản về việc kiểm tra công tác triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương,.

Về thực trạng triển khai tại các địa phương, theo ông Tài, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số, tổ chức hội nghị triển khai, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ học bạ số xây dựng kế hoạch tập huấn, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở giáo dục.

Nhiều địa phương đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số, ban chỉ đạo thí điểm học bạ số; ban hành kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có khả năng cung ứng dịch vụ hạ tầng để sẵn sàng thực hiện học bạ số… Một số nhà cung cấp dịch vụ đã sẵn sàng trong việc triển khai quản lý học bạ số cho các địa phương.

Bên cạnh đó, về phía các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong chuẩn đặc tả kỹ thuật về file học bạ số, chuẩn kết nối dữ liệu và cơ sở dữ liệu lưu trữ học bạ số; sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu học bạ từ các địa phương.

Dự thảo khung đề cương thông tư quy định về học bạ số được triển khai, với mục đích thay thế việc sử dụng học bạ giấy tại cơ sở giáo dục phổ thông, giúp cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý, sao lưu, lưu trữ học bạ; phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; giúp giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; giúp tăng tính minh bạch, bảo mật trong công tác quản lý và giúp các tổ chức xã hội nắm thông tin một cách khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia thảo luận đã cho ý kiến về kết quả thực hiện thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng tình với các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học cho biết, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học được thực hiện trong bối cảnh với thời gian ngắn, đây là công việc hết sức quan trọng, tác động tới những đối tượng rất rộng, là giáo viên, học sinh ở các vùng miền khác nhau. Vì thế, công tác thí điểm cần vừa làm, vừa nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, vừa rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh, ngay cả trong quá trình thí điểm, những địa phương nào tốt thì cần nhân rộng để làm tốt hơn nữa.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết thêm, quan điểm của Ban Chỉ đạo là đảm bảo tính thận trọng, bám sát mục tiêu, yêu cầu của học bạ số theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra, cũng cần phục vụ đặc điểm của ngành giáo dục trong quản lý kết quả của người học, quản lý công tác dạy học của nhà trường. Cần có những quy định cho hợp lý, lấy sự ổn định và phù hợp với chuyển đổi số làm trọng tâm. Không quá khắt khe, gây quá tải, sức ép cho giáo viên và nhà trường.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục có các khảo sát, nắm bắt tình hình thực hiện ở các địa phương, đề nghị địa phương quan tâm, chỉ đạo, báo cáo, thực hiện tốt việc thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Đồng thời, công tác truyền thông cần hay hơn, rõ ràng hơn, lan tỏa những mô hình đã làm tốt, giúp lan truyền nhận thức đúng đắn và hiệu quả về học bạ số cấp tiểu học.

Phương Hiếu