Tạm đình chỉ chức vụ và công tác Hiệu trưởng 15 ngày

Ngày 6/12, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, đã ra Quyết định số 7710/QĐ-UBND tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương để phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc liên quan đến nội dung công tác quản lý giáo viên, học sinh của Trường THCS Văn Phú.

Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023.

Trong thời gian ông Nguyễn Duy Sáng tạm đình chỉ chức vụ và công tác, ông Lê Minh Quảng, Phó Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Trường THCS Văn Phú theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngay sau khi nhận được phản ánh về một số học sinh Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương có hành vi không chuẩn mực với nữ giáo viên lan truyền trên mạng xã hội, ngày 5/12/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản 6099/UBND-THVX chỉ đạo UBND huyện Sơn Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Ngày 6/12, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành Văn bản số 6131/UBND-THVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tân Trào; UBND huyện, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Văn bản cho biết: Thời gian vừa qua, việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đa số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tích cực tuyên truyền chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm không để xảy ra việc vi phạm đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng các quy định. 

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo; thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Ngoài ra, có biện pháp chủ động nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra. 

Nam Dũng