Ngày 14/03/2024, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 518/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT năm 2024 của tỉnh Thanh Hoá.

Biên chế giáo dục khối mầm non là 1.356 biên chế cho 24 huyện, thị xã và thành phố, trong đó, các huyện: Mường Lát 34 biên chế, Quan Sơn 26 biên chế, Quan Hoá 28 biên chế, Thước 28 biên chế, Lang Chánh 33 biên chế, Như Xuân 34 biên chế, Ngọc Lặc 79 biên chế, Vĩnh Lộc 42 biên chế, Thọ Xuân 76 biên chế, Nông Cống 80 biên chế, Yên định 70 biên chế, Thiệu Hoá 80 biên chế, Hà Trung 82 biên chế, Hoằng Hoá 106 biên chế, Quảng Xương 100 biên chế; thị xã Nghi Sơn 81 biên chế; thành phố Thanh Hoá 68 biên chế….

Khối tiểu học 845 biên chế cho 19 huyện, thị xã, thành phố, như các huyện: Ngọc Lặc 47 biên chế, Thạch Thành 45 biên chế, Thọ Xuân 30 biên chế, Thiệu Hoá 40 biên chế, Hoằng Hoá 62 biên chế, Quảng xương 53 biên chế, Nga Sơn 50 biên chế, Như Thanh 22 biên chế; thị xã Bỉm Sơn 21 biên chế; thành phố Sầm Sơn 23 biên chế và thành phố Thanh Hoá 135 biên chế… và sự nghiệp dự phòng là 28 biên chế.

leftcenterrightdel
Trường Tiểu học Đông Vệ 2, TP Thanh Hoá là một trong những trường thuộc khối tiểu học được HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung biên chế năm 2024. Ảnh: Hương Trà

Khối trung học cơ sở là 332 biên chế cho 25 huyện, thị xã và thành phố, như các huyện: Mường Lát được giao 9 biên chế, Cẩm Thuỷ 15, Triệu Sơn 15 biên chế, Hậu Lộc 11 biên chế, Hoằng Hoá 23 biên chế, Bá Thước 13 biên chế, Như Xuân 8 biên chế, Quan Sơn 4 biên chế, Ngọc Lặc 25 biên chế; thị xã Nghi Sơn 24 biên chế; thành phố Thanh Hoá 45 biên chế….

Khối trung học phổ thông biên chế bổ sung cho Sở GĐ&ĐT là 93 biên chế. Đồng thời HĐND tỉnh Thanh Hoá đã giao UBND tỉnh thực hiện giao cho UBND TP Thanh Hoá sau khi tiếp nhận Trường Tiểu học Herman Gmeiner Thanh Hoá về địa phương quản lý.

Tại quyết định của HĐND tỉnh Thanh Hoá đã giao UBND tỉnh căn cứ nghị quyết này tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng viên chức, bảo đảm không vượt quá số biên chế phê duyệt theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Hương Trà