Thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 và văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường THTP, trường THCS và trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp trên địa bàn mức thu học phí kỳ 2 năm học 2022 - 2023, cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí học phí kỳ 2 năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Trước đó, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 tại TP Thanh Hoá các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống công lập có mức thu học phí 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. So với năm học 2021 - 2022, học phí bậc mầm non tăng 53,8% (195 nghìn đồng/học sinh/tháng), bậc THCS tăng 15% (120 nghìn đồng/học sinh/tháng), bậc THPT tăng 93,5% (155 nghìn đồng/học sinh/tháng)…

Ngoài học phí đồng loạt tăng, nhiều khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác của năm nay cũng tăng so năm học trước. Cụ thể như: Tiết ngoại khóa, tiếng Anh tăng cường năm học 2021 - 2022 là 7 nghìn đồng/học sinh/tiết, nhưng năm học 2022 - 2023 có mức thu tối đa là 12 nghìn đồng/học sinh/tiết…

Ngoài ra, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác tại các bậc học cũng tăng như học thêm, bán trú, vệ sinh…

Hương Trà