5 chốt kiểm soát được lập tại: Cầu Đáp Cầu; nút giao cầu vượt Đại Phúc; nút giao cầu vượt Bồ Sơn; dốc Đặng (phường Vạn An); tỉnh lộ 295B tại vị trí giáp danh với huyện Tiên Du.

Các chốt kiểm soát này sẽ hoạt động 24/24h; mỗi chốt được bố trí 30 người gồm: Lực lượng công an, quân sự, y tế, quản lý thị trường; chia làm 3 ca trực trong ngày.

Công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được thực hiện trên tinh thần hiệu quả, nhanh, gọn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông và người dân. Đồng thời, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người.

Ngoài ra, TP Bắc Ninh cũng giao các phường chủ động xây dựng dự phòng phương án triển khai các điểm chốt chặn giữa phường với phường và giữa khu phố với khu phố.

Hải Hà